English
User Name :
Password :
updated: 06.04.2016

STUDENT AFFAIRS OFFICE

444 1 428
Veliddin KIRLI veliddinkirli@aydin.edu.tr 11801
Daire Başkanı
Namık Kemal AZAK namikazak@aydin.edu.tr 11802
Daire Başkan Yardımcısı
Fevziye KARAMAN fevziyekaraman@aydin.edu.tr 11803
Önlisans Şefi/Anadolu Bil MYO/Adalet MYO/ Sağlık Hizmetleri MYO
Özlem DEMİR ozlemdemir@aydin.edu.tr 14616
Enise UZANIR eniseuzanir@aydin.edu.tr 14616
Gizem MIZRAK gizemmizrak@aydin.edu.tr 10814
Deniz TORUN deniztorun@aydin.edu.tr 10814
Perihan DEMİRDAĞ perihandemirdag@aydin.edu.tr 11804
Lisans Şefi/İ.İ.B.F.-İletişim-Sağlık Bilimleri-Yabancı Diller Yüksekokulu
Çiğdem YÜCE cigdemyuce@aydin.edu.tr 11806
Diş Hekimliği-Fen-Edebiyat-Güzel Sanatlar-Hukuk
Özlem Aksu GÜZELOĞLU ozlemaksu@aydin.edu.tr 11813
Eğitim-Mimarlık ve Tasarım/Mühendislik
Müge YILMAZ mugeyilmaz@aydin.edu.tr 11810
Edanur ÖNAL edanuronal@aydin.edu.tr 11810
Emine YENİCE emineyenice@aydin.edu.tr 11807
Ayşe Nur GÖĞÜŞ aysenurgogus@aydin.edu.tr 11805
Yazı İşleri Sorumlusu
Oğuzhan YORULMAZ oguzhanyorulmaz@aydin.edu.tr 11812
Uluslararası Öğrenci Sorumlusu
Nilay TÜRKMEN nilayturkmen@aydin.edu.tr 11811
İsmail YILDIRIM ismailyildirim@aydin.edu.tr 11808
Diploma ve Belge Basımı
Mehmetcan GÜLTEN mehmetgulten@aydin.edu.tr 11809
Diploma ve Belge Basımı
Ayten BULUT aytenbulut@aydin.edu.tr 14615
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.